RABC

In het CERTEX kwaliteitshandboek zijn de vereisten verwerkt die voortvloeien uit de norm NEN-EN 14065. Deze Europese standaard is opgesteld om een afgesproken niveau van microbiologische kwaliteit te bereiken die in overeenstemming is met het bedoeld gebruik van het textiel. NEN-EN 14065 wordt ook wel aangeduid als RABC (Risk Analysis and Biocontamination Control). Vanaf eind 2008 zullen alle CERTEX gecertificeerde bedrijven tevens voldoen aan de RABC norm, op het niveau dat voor het betreffende bedrijf gedefinieerd is.