Prestatievereisten en richtlijnen

Door de aard van de werkzaamheden in de gezondheidszorginstellingen is er bij dit wasgoed een verhoogd risico op microbacteriële besmettingen. Om deze risico’s te vermijden zijn in het CERTEX systeem specifieke eisen gesteld op gebied van hygiëne. Doordat de norm NEN-EN 14065 (RABC) integraal deel uitmaakt van het CERTEX systeem wordt eveneens systematisch de bacteriologische kwaliteit gecontroleerd.
 
Proceseisen en -richtlijnen:
  • Door routing in het bedrijf dient contact tussen schoongoed en vuilgoed te worden voorkomen.
  • Maatregelen moeten garanderen dat wasgoed voldoende schoon en kiemgereduceerd wordt (klantafhankelijk vastgesteld).
  • De letaliteitfactor van de processen moet bepaald worden in verband met kiemdoding.
  • Validatie van processen dient op basis van meetbare kentallen te leiden tot het realiseren van reproduceerbare processen.
  • Gewassen goed moet gegarandeerd vrij zijn van Entero-bacteriaceae en Staphilococus Aureus.
  • Het maximaal aantal kolonievormende eenheden bacteriën in procesapparatuur is per processtap voorgeschreven.
  • Zorginstellingen eisen dat het ontstaan van een kringloop van ongewenste kiemen dient te worden voorkomen.
  • De geselecteerde wasprocessen moeten de afbraak en verwijdering van cytostatica garanderen.