Over CERTEX

CERTEX is het branchespecifieke certificatieschema voor industriële wasserijen. In het door de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN) opgestelde CERTEX Kwaliteitshandboek Textielverzorging staan de eisen die worden gesteld aan de bedrijfsorganisatie, de procesbeheersing door het bedrijf, de relatie tussen het betrokken bedrijf en zijn cliënten en de wijze waarop het bedrijf al deze aspecten voortdurend controleert en verbetert. Op al die aspecten worden de CERTEX deelnemers periodiek door de certificatie-instelling TÜV Nederland (geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie) gecontroleerd.

Het werkterrein van de CERTEX gecertificeerde bedrijven omvat dienstverlening op het gebied van textielverzorging en het leveren van textielproducten in verhuur, onder andere op het gebied van:
Op dit moment zijn ongeveer 50 bedrijven door TÜV Nederland gecertificeerd.

Het beleid van FTN voor de komende jaren is vooral gericht op het verwerven van erkenning bij alle marktpartijen voor de toegevoegde waarde van het CERTEX Certificaat en het continu streven naar klantgerichte dienstverlening.