Organisatie

Het beheer van het CERTEX Kwaliteitshandboek Textielverzorging is in handen van de Federatie Textielbeheer Nederland (FTN).
 
FTN heeft een overeenkomst met TÜV Nederland, die bevoegd is om, op basis van documenten, onderzoek en bedrijfsbezoeken, CERTEX Certificaten Textielverzorging te verstrekken. TÜV Nederland stelt een auditteam samen. Het auditteam voert de audit uit, rapporteert en legt een advies voor ter besluitvorming aan de directie van TÜV Nederland.
 
TÜV Nederland is een door de Raad voor Accreditatie (RvA) erkende certificatie-instelling. Binnen de organisatie rondom het CERTEX certificaat functioneert een onafhankelijk adviesorgaan het College van Deskundigen CERTEX