Nieuws

Hercertificatie Nedlin

Onlangs zijn zowel Nedlin Hospitality als Nedlin Healthcare B.V. te Elsloo opnieuw succesvol door de hercertificatie-audit gekomen. Daarmee mag met recht het Certex-Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem gevoerd worden. Dit toont aan dat voldaan wordt aan ISO 9001 alsmede NEN-EN 14065 RABC, de norm die toeziet op specifieke hygiëne-risico’s binnen een wasserij. De RABC-norm kan gezien worden als een tegenhanger van de binnen horeca bekende HACCP-standaard.


Hercertificatie CleanLease

Onlangs is zijn diverse vestigingen van CleanLease opnieuw succesvol door de hercertificatie-audit gekomen. Daarmee mag met recht het Certex Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem gevoerd worden. Dit toont aan dat voldaan wordt aan ISO 9001 alsmede NEN-EN 14065 RABC, de norm die toeziet op specifieke hygiëne-risico’s binnen een wasserij. De RABC-norm kan gezien worden als een tegenhanger van de binnen horeca bekende HACCP-standaard.


Hercertificatie Newasco De Hoop

Onlangs is Newasco De Hoop te Amersfoort opnieuw succesvol door de hercertificatie-audit gekomen. Daarmee mag met recht het Certex Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem gevoerd worden. Dit toont aan dat voldaan wordt aan ISO 9001 alsmede NEN-EN 14065 RABC, de norm die toeziet op specifieke hygiëne-risico’s binnen een wasserij. De RABC-norm kan gezien worden als een tegenhanger van de binnen horeca bekende HACCP-standaard.

Op deze website is een compleet overzicht te vinden van alle Certex-gecertificeerde bedrijven.

08 mei 2017


Hercertificatie Rentex AWE en Nedlin 

Onlangs zijn Rentex AWE Stein B.V., Rentex AWE Hoensbroek B.V. en Nedlin B.V. opnieuw succesvol door de hercertificatie-audits gekomen. Daarmee mag met recht het Certex Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem gevoerd worden. Dit toont aan dat voldaan wordt aan ISO 9001 alsmede NEN-EN 14065 RABC, de norm die toeziet op specifieke hygiëne-risico’s binnen een wasserij. De RABC-norm kan gezien worden als een tegenhanger van de binnen horeca bekende HACCP-standaard. 

Op deze website is een compleet overzicht te vinden van alle Certex-gecertificeerde bedrijven.

14 september 2016


CERTEX internationaal en E-learning: workshop 27 september! 

Kwaliteitsmanagement en certificatie zijn bijzonder actueel en veelal een vereiste bij aanbestedingen. Het versterkt een professionele ontwikkeling van het bedrijf, gericht op verbeterde dienstverlening volgens moderne eisen en voorwaarden. FTN organiseert daarom op 27 september a.s. vanaf 13.00 uur de Certex workshop kwaliteitsmanagement.  

 

Op het vlak van kwaliteitsmanagement is van alles te doen. Hoe organiseer en documenteer ik de wijze waarop zeer goede dienstverlenging wordt geborgd? Om leden hierover te kunnen informeren maar vooral ook om zaken met hen af te stemmen, organiseert FTN een praktische Certex workshop aangevuld met E-learning. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 27 september vanaf 13.00 uur. Onderstaand een toelichting op de inhoud.

 

Internationale borging

Binnen Nederland groeit de belangstelling voor kwaliteitsmanagement en certificatie voor industriële wasserijbedrijven. Meer en meer opdrachtgevers stellen stringentere eisen. Dezelfde ontwikkeling zien we internationaal. Om deze reden is in lijn met internationale eisen en voorwaarden een tweedelig E-learning pakket ontwikkeld: deel 1 Quality Management en deel 2 Hygiene Management.

Voor wasserijen geldt dat zij zich met dit programma kunnen voorbereiden op en laten certificeren voor het Certex kwaliteitsmanagementsysteem.

 

Laagdrempelig door ondersteuning e-learning

Om het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem zo makkelijk mogelijk te maken, zijn e-learning programma’s ontwikkeld. Deze bieden volop informatie die nodig is voor het ontwikkelen van een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van heldere instructies en achtergrondinformatie wordt het samenstellen van een eigen kwaliteitshandboek voorbereid, waarvoor een format beschikbaar wordt gesteld. Dit wordt vervolgens stap voor stap ontwikkeld. De uiteindelijke audits  leiden tot internationaal erkende certificaten.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Het e-learning programma kan door werknemers ook gebruikt worden als cursusmateriaal om zich te ontwikkelen op het vlak van kwaliteitsmanagement. Succesvolle afronding van het examen betekent dat een persoonlijk certificaat wordt verworven. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten! De praktijk workshop en daarbij behorende materialen zijn gratis voor FTN-leden. Nadere informatie verkrijgt u bij het FTN-secretariaat. 

14 september 2016


CERTEX internationaal en E-learning: workshop 27 september! 

Op het vlak van kwaliteitsmanagement is van alles te doen. Er spelen diverse zaken die zorgen voor voldoende ontwikkelingen en activiteiten. Om leden hierover te kunnen informeren maar vooral ook om zaken met hen af te stemmen, organiseert FTN een workshop. Deze zal plaatsvinden op dinsdag 27 september vanaf 13.00 uur. Onderstaand een toelichting op de inhoud.

 

Werkingssfeer!  

Binnen Nederland groeit de belangstelling voor kwaliteitsmanagement en certificatie. Meer en meer opdrachtgevers stellen stringentere eisen. FTN merkt dit aan het toegenomen aantal aanvragen voor het Certex kwaliteitsschema. Dit maakt dat de werkingssfeer nader moet worden gedefinieerd teneinde de toepassing voor industriële wasserijbedrijven nader te duiden. 

 

Internationale borging

Dezelfde ontwikkeling zien we internationaal. Om deze reden is FTN voornemens met CINET samen te werken om internationale toepassing van het certificatieprogramma van het schema verder te ontwikkelen. Ook Netex is een dergelijke samenwerking aangegaan. Met dit programma kunnen bedrijven stapsgewijs een kwaliteitsmanagementsysteem ontwikkelen en gecertificeerd worden volgens een uniforme, wereldwijd beschikbare standaard.

Voor wasserijen geldt dat zij zich met dit programma kunnen voorbereiden op en laten certificeren voor het Certex kwaliteitsmanagementsysteem. Voordelen van deze samenwerking voor FTN/certificaathouders zijn dat:

·         Door een bredere promotie, Certex nationaal en internationaal meer aanzien krijgt met een stevigere (markt-) positie en CERTEX internationaal een benchmark wordt voor kwaliteitsmanagement binnen textielverzorging;

·         FTN de update van educatieve materialen/workshops ter beschikking krijgt;

·         FTN de inhoud van het schema beheert;

·         FTN zich binnen de sector sterker kan profileren;

·         Certex Internationaal tevens een versterkend effect heeft op internationale normen/eisen op het gebied van textiel en hygiëne;

·         Het College van Deskundigen op deze manier een Europees/Internationaal profiel krijgt;

·         Internationale bekendheid van CERTEX deuren zal openen voor geassocieerde leden (toeleveranciers verenigd in Vematex);

·         Managers van Nederlandse bedrijven makkelijker kunnen communiceren met buitenlandse collega’s omdat ze dezelfde kwaliteit nastreven.

 

Laagdrempelig door ondersteuning e-learning

Om het ontwikkelen van een kwaliteitsmanagementsysteem zo makkelijk mogelijk te maken, zijn voor zowel stomerijen als wasserijen e-learning programma’s ontwikkeld. Deze bieden alle informatie die nodig is voor het ontwikkelen van een eigen kwaliteitsmanagementsysteem. Aan de hand van heldere instructies en achtergrondinformatie wordt het eigen kwaliteitshandboek, waarvoor uiteraard een format beschikbaar is, stap voor stap ontwikkeld. De uiteindelijke audits  leiden tot internationaal erkende certificaten.

 

Persoonlijke ontwikkeling

Het e-learning programma kan door werknemers ook gebruikt worden als cursusmateriaal om zich te ontwikkelen op het vlak van kwaliteitsmanagement. Succesvolle afronding van het examen betekent dat een persoonlijk certificaat wordt verworven. Daarmee snijdt het mes aan twee kanten!

29 juli 2016


Hercertificatie Waserij Gaverland

Onlangs is Wasserij Gaverland succesvol geaudit ten behoeve van het Certex kwaliteitsmanagementsysteem. TÜV Nederland heeft naar aanleiding hiervan het certificaat verstrekt gebaseerd is op het nieuwe handboek versie 2011. Wij feliciteren Wasserij Gaverland met dit mooie resultaat. 

Op deze website is een compleet overzicht te vinden van alle Certex-gecertificeerde bedrijven.

26 mei 2016

 

Hercertificatie Blycolin Laundry Bunschoten 

Onlangs is Blycolin Laundry Bunschoten B.V. succesvol geaudit ten behoeve van het Certex kwaliteitsmanagementsysteem. TÜV Nederland heeft naar aanleiding hiervan het certificaat verstrekt gebaseerd is op het nieuwe handboek versie 2011. Wij feliciteren Blycolin met dit mooie resultaat.

Op deze website is een compleet overzicht te vinden van alle Certex-gecertificeerde bedrijven.

11 januari 2016Hercertificatie CWS-bedrijven

Onlangs zijn locaties van CWS succesvol geaudit ten behoeve van het Certex kwaliteitsmanagementsysteem. Het gaat om CWS Nederland B.V. en CWS-Lin B.V., beide in Den Bosch, CWS boco BeLux N.V. te Sandweiler en te Berchem en Wasserij de Fontein N.V. te Puurs. 

TÜV Nederland heeft naar aanleiding hiervan het certificaat verstrekt  gebaseerd is op het nieuwe handboek versie 2011. Wij feliciteren CWS met dit mooie resultaat. 

Op deze website is een compleet overzicht te vinden van alle Certex-gecertificeerde bedrijven.


Hercertificaties Synergy Health

Alle vestigingen van Synergy Health zijn recent succesvol geaudit en hebben het certificaat ontvangen dat uitgegeven is op basis van het nieuwe handboek versie 2011.

Wij feliciteren Synergy Health met dit mooie resultaat.

26 november 2015


Lid College van Deskundigen geridderd!
De heer Cees de Graaff is lid van het College van Deskundigen van Certex. Op vrijdag 29 april is hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn vrijwilligerswerk onder andere binnen de Cliëntenraad van het Sint Antonius Ziekenhuis, de Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen en de Centrale Cliëntenraad Zorgbalans en natuurlijk het College van Deskundigen Certex. De heer De Graaff heeft zitting in het College vanwege zijn betrokkenheid bij diverse cliëntenraden waarin hij de belangen van patiënten behartigt! Wij feliciteren de heer De Graaff van harte met deze mooie onderscheiding!

6 mei 2011

Succesvolle hercertificatie Certex
Onlangs zijn een aantal bedrijven gehercertificeerd voor Certex. Lamme Textielbeheer in Nederhorst den Berg, Newasco van Houten in Heemstede en Vendrig IJsselstein kregen het Certex certificaat opnieuw toegekend tot en met 2012. Op Overzicht gecertificeerde bedrijven is een compleet overzicht te vinden van alle Certex-gecertificeerde bedrijven.

13 november 2009


Geslaagde Certex workshop Horeca

Woensdag 23 september jl. vond bij Textielverzorging G. van der Kleij & Zn. B.V. in De Meern de FTN Certex workshop Horeca plaats. Hierbij werden geïnteresseerden geïnformeerd over het kwaliteitscertificaat Certex Horeca.

De heer F. Aarts van FTN liet zien wat de huidige stand van zaken is rond certificering en ging in op het toenemende belang ervan. Onder andere door toenemende wet- en regelgeving en eisen die binnen aanbestedingstrajecten gesteld worden, neemt de behoefte aan herkenbare kwaliteit toe. Daarnaast werd toegelicht dat binnen doelgroepen in toenemende mate aandacht gevraagd wordt voor Certex. De speciale Certex-site wordt regelmatig gevonden door belangstellenden wat blijkt uit de reacties en vragen die binnenkomen.

De heer H. Verhoeven van TÜV Nederland lichtte de technische inhoud van het certificaat toe. Aan de orde kwamen de normen en regels die mede de inhoud van het Certex-certificaat bepalen. Zoals de norm EN 14065 RABC (Risk Analysis Biocontamination Control), die geïntegreerd is in het Certex-kwaliteitssysteem, en de norm ISO 9001 die de basis van het systeem vormt. Een systeem dat verder is uitgebreid en aangepast met normen en eisen die specifiek toegespitst zijn op de sector. Door bijvoorbeeld aandacht te geven aan de kwaliteit van afwerking en technische eisen aan het textielpakket. Waarbij een belangrijk aspect is dat het niveau van veel eisen vastgesteld wordt in overleg met de klant.

De heer N. Klumpert van Praktima presenteerde wat van een bedrijf verwacht wordt als het het certificaat wil bemachtigen. En welke ondersteuning Praktima daarbij kan bieden. Het traject begint met de nulmeting en eindigt met het opleveren van het kwaliteitshandboek dat specificiek toegespitst is op het bedrijf. De inrichting van het Certexsysteem wordt o.a. bepaald door de soort wasserij, het type klanten en hun risicoklasse. Nadat het bedrijf drie maanden gewerkt heeft volgens het handboek, kan TÜV Nederland de audit uitvoeren. Is het certificaat in bezit dan toont het aan dat de wasserij nakomt wat met de klant wordt afgesproken, doet waar wetgeving haar toe verplicht, haar bedrijfsprocessen beheerst en streeft naar continue verbetering van de processen en klanttevredenheid.

29 september 2009


Barth Slijkhuis voldoet aan RABC norm
Barth Slijkhuis B.V., wasserij/textielverzorging heeft een audit gehad, uitgevoerd door TUV-Nederland, waarbij naast het al jaren in het bezit zijnde CERTEX kwaliteitssysteem gecontroleerd werd, nu ook opgegaan werd voor het keurmerk RABC. Barth Slijkhuis B.V. mag zich na deze audit één van de eerste gezondheidszorgwasserijen van Nederland noemen die voldoet aan de Europese norm NEN-EN 14065 RABC.

RABC staat voor Risk Analyses and Biocontamination Control. Dit keurmerk garandeert dat er bij Barth Slijkhuis B.V. richtlijnen zijn opgenomen met betrekking tot risico's aangaande herbesmetting van wasgoed en bacteriën. Hierbij komt een grote mate van hygiëne om de hoek kijken. Hygiëne is preventie en heeft hoge prioriteit binnen ons bedrijf. Het verkregen keurmerk houdt tevens in dat Barth Slijkhuis B.V. een eigen RABC team heeft waarin, naast eigen medewerkers, ook ervaren externe deskundigen hebben plaatsgenomen. Hiermee hebben wij constant de risico's in het vizier, voorkomen herbesmetting en monitoren doorlopend nieuwe risico's.

21 februari 2008
 
 
Horeca wasserijen Certex gecertificeerd
Van de twaalf wasserijen die met het project Certex Horeca zijn gestart hebben er drie de eindstreep bereikt door het behalen van het Certex Certificaat.Zij hebben tijdens de Certificeringsaudit die is uitgevoerd door TÅ°V Nederland aangetoond over een werkend kwaliteitsborgingssysteem volgens CERTEX te beschikken. Tijdens het Nationaal Symposium Textielbeheer dat op 13 november 2007 in Eindhoven is gehouden is aan de heer Bagerman van de Eper Stoom en Wasserij B.V. en aan de heer Van der Kleij van Textielverzorging Van der Kleij het Certex Certificaat uitgereikt. Het Certificaat voor Wasserij Rozenburg-Giezeman zal op een nader te bepalen tijdstip worden uitgereikt. 
Dat de bedrijven trots zijn op het behaalde resultaat blijkt uit de onderstaande tekst die van de wasserij websites is overgenomen.
 
Opnieuw een belangrijk moment in de geschiedenis van Textielverzorging en Linnenverhuur G. van der Kleij & Zn. bv. Op deze dag behaalden beide bedrijven hét kwaliteitscertificaat van de wasserijbranche CERTEX. Certificerende instantie TUV heeft vastgesteld dat het door Textielverzorging en Linnenverhuur G. van der Kleij gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoet aan de Certex-eisen voor het toepassingsgebied: het behandelen en verhuren van textielgoederen voor de horeca. Hiermee heeft de totale dienstverlening van het bedrijf een kwaliteitspredikaat verkregen van een onafhankelijke partij.
 
Rozenburg-Giezeman bestaat 70 jaar en behaalt het ISO-certificaat!
November 2007 is een gedenkwaardige maand voor ons bedrijf. Op 02 november ondergingen we de laatste audit tot het verkrijgen van het Certex certificaat. Hierover zullen we u binnenkort nader berichten.
Een dag later bereikte het bedrijf de respectabele leeftijd van 70 jaar. Nog een goede reden om een feestje te vieren. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Dat we nog springlevend zijn blijkt wel uit de investeringen van de afgelopen twee jaar, waarbij zowel het aantal vierkante meters als de wascapaciteit fors hebben aangepast.

19 oktober 2007