Hygiëne

In het CERTEX kwaliteitssysteem voor horeca zijn prestatievereisten vastgelegd voor zowel de processen als het hygiëneniveau. Zo dient een bedrijf onder meer een norm te formuleren met betrekking tot het acceptabel beschouwde aantal kolonievormende eenheden. Met name voor textiel dat in de keuken wordt gebruikt, worden erg hoge eisen gesteld om bacteriologische besmetting te voorkomen. Ook voor het bedrijfswater zijn waarden voorgeschreven. De CERTEX systematiek en prestatievereisten bieden een goede invulling om op een verantwoorde wijze de hygiënische kwaliteit van het product te kunnen garanderen. Indien klanten of textielverzorgers zelf een nog hogere kwaliteit wensen, kan men daar - op basis van de op RABC aangepaste CERTEX systematiek - invulling aan geven. Managementsystemen zoals ISO en RABC geven richtlijnen van wat er beheerst dient te worden, CERTEX gaat hier verder in door de exacte grenswaarden voor te schrijven.