Hygiëne

In het CERTEX kwaliteitssysteem voor gezondheidszorg zijn prestatievereisten vastgelegd voor zowel de processen als het hygiëneniveau. Zo dient een bedrijf onder meer een norm te formuleren met betrekking tot het acceptabel beschouwde aantal kolonievormende eenheden. Ook voor het bedrijfswater zijn waarden voorgeschreven. De CERTEX systematiek en prestatievereisten bieden een goede basis om op een verantwoorde wijze de hygiënische kwaliteit van het product te kunnen garanderen. Indien klanten of textielverzorgers zelf een nog hogere kwaliteit wensen, kan men daar - op basis van de op RABC aangepaste CERTEX systematiek - invulling aan geven. Managementsystemen zoals ISO en RABC geven richtlijnen van wat er beheerst dient te worden. CERTEX gaat hier verder in door de exacte grenswaarden voor te schrijven.