Horeca

Oorspronkelijk is het CERTEX kwaliteitssysteem ontwikkeld voor wasserijen die actief zijn in de gezondheidszorg. In de loop van de tijd is de behoefte ontstaan ook een goed kwaliteitssysteem te realiseren voor andere segmenten in de branche. Speciaal voor de wasserijen in de horecasector is hiervoor een begeleidingstraject opgezet.