Het College van Deskundigen CERTEX

Het College van Deskundigen is het onafhankelijke adviesorgaan van de directie van TÜV Nederland en het bestuur van FTN. Het College adviseert de directie en het bestuur ten aanzien van alles wat te maken heeft met het certificatiesysteem, de te hanteren eisen (voor zover van toepassing), de methoden van onderzoek en de voorschriften voor het gebruik van het certificaat. De leden van het College worden benoemd op basis van hun sectordeskundigheid of hun specifieke onafhankelijke deskundigheid.

Door de samenstelling vervult het College een belangrijke brugfunctie tussen de textielverzorgingsbranche en haar afnemers in de gezondheidszorg, horeca en industrie.
Het College kan naar behoefte een beroep doen op externe deskundigen. 

Het College van Deskundigen bestaat uit:

Dhr. R.A. Meijer, Christeyns B.V.
Voorzitter
De heer Meijer heeft een brede ervaring in wasserijbranche.
 
Dhr. M. van Boekholt, Blycolin Group International B.V.
De heer Van Boekholt is als directeur van een linnenservicebedrijf en wasserij deskundig in de branche.
 

Dhr. L. de Win, Rentex Awé Hoensbroek B.V.
De heer De Win brengt expertise in vanuit zijn functie als directeur van een linnenservicebedrijf en wasserij.
 
Dhr. Dr. A.G.M. Buiting, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg
De heer Dr. Buiting is als arts en microbioloog terzake kundig op het gebied van infectie bestrijding en o.a. lid van de Commissie die de WIP richtlijnen opsteld.

De heer S. Rickli, Rickli - Professionele Hotellerie
De heer Rickli heeft diverse functies binnen de hotellerie vervuld in binnen- en buitenland en is tevens lid van het landelijk bestuur van Koninklijke Horeca Nederland.

 
Dhr. C.N. De Graaff, voorzitter van een patiëntenvereniging
De heer De Graaff heeft zitting in het College als vertegenwoordiger van de eindgebruiker.
 
Dhr. M. van Walderveen, CleanLease
De heer Van Walderveen vertegenwoordigt als Manager World Class Manufacturing van CleanLease de wasserijbranche..
 
Dhr. E. Holm, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
De heer Holm is manager Services Facilitaire eenheid en vertegenwoordigt de ziekenhuissector.