Gezondheidszorg

De dagelijkse levering van schoon wasgoed is voor zorginstellingen iets vanzelfsprekends. Achter deze service ligt echter een complex proces dat erop gericht is steeds schoon beddengoed of schone operatie- en werkkleding te kunnen leveren. Vuilgoed wordt vaak direct bij binnenkomst in de wasserij gesorteerd en via hangbanen in het wasproces gevoerd. Indien sprake is van wasgoed dat, bijvoorbeeld wegens besmettingsgevaar, speciale behandeling nodig heeft wordt het direct apart gehouden. Het integrale wasproces wordt voortdurend bewaakt en vormt niet alleen een garantie voor goede optische reiniging, maar ook voor hygiëne en de vereiste kiemdoding. Het zogenaamde platgoed zoals lakens, dekbedden en handdoeken wordt gestreken en gevouwen afgeleverd op hygiënisch schone rolcontainers. Al met al gaat aan het verstrekken van schoon wasgoed dus een heel proces vooraf. Het is van groot belang dat dit proces zoveel mogelijk onder controles staat. Dit is waar CERTEX in beeld komt.