Certificeringtraject

Industriële wasserijen en linnenverhuurbedrijven als ook andere belanghebbenden, kunnen tegen betaling bij FTN het Certex Kwaliteitshandboek aanvragen. FTN stuurt – tegen betaling - het Kwaliteitshandboek Textielverzorging en informeert, in geval een certificeringstraject gewenst is, TÜV Nederland hierover. TÜV Nederland brengt een offerte uit voor de daadwerkelijke audit. Na een akkoord kan het certificatieproces voorbereid worden.
 
TÜV Nederland zal het opgestelde Kwaliteitshandboek opvragen om dit door het auditteam te laten beoordelen. Het team zal binnen het bedrijf onderzoeken of het kwaliteitssysteem voldoende geborgd is. Op basis van een rapport beslist de directie van TÜV Nederland over de toekenning van het certificaat voor een periode van 3 jaar.
 
Jaarlijks voert TÜV Nederland controlebezoeken uit zodat tussentijds de borging van het kwaliteitssysteem gegarandeerd blijft. Na 3 jaar volgt een audit met het oog op verlenging van het certificaat.