Certificeringtraject

Voor met name horeca wasserijen is een traject ontwikkeld om tot CERTEX certificering te komen aan de hand van een modelhandboek kwaliteit met de optie voor externe begeleiding.

In overleg tussen de eigenaar van het CERTEX systeem (FTN) en de CERTEX certificaathouders is een traject ontwikkeld voor het opzetten van een kwaliteitssysteem volgens CERTEX aan de hand van een modelhandboek. Voor het opstellen van dit handboek en voor eventuele individuele begeleiding is contact gelegd met een externe consultant (PraKtima). Deze consultant heeft ervaring met het CERTEX systeem en heeft inmiddels al enkele bedrijven begeleid in het proces tot en met CERTEX certificering. De Certificatie audits worden uitgevoerd door TÜV Nederland, een organisatie die op vele terreinen certificeringsaudits uitvoert.

Het certificeringstraject beslaat een aantal stappen en beslismomenten. Het certificeringstraject horecawasserijen is zo opgezet dat een wasserij in principe binnen een periode van 6 maanden over een certificeerbaar systeem kan beschikken.