Certificering

Als een wasserij beschikt over een werkend kwaliteitssysteem dat is opgezet volgens het CERTEX handboek kan bij TÜV Nederland een certificering worden aangevraagd. Bij een positieve beoordeling door het auditteam zal het certificaat worden toegekend voor een periode van drie jaar. Aan het einde van die periode vindt een herbeoordeling plaats. Gedurende de looptijd van het certificaat houdt TÜV Nederland toezicht op de certificaathouder door het uitvoeren van jaarlijkse controleonderzoeken. Deze controleonderzoeken vinden niet alleen plaats bij het gecertificeerde bedrijf maar ook bij klanten van het bedrijf. Op die manier kunnen de prestaties van het gecertificeerde bedrijf beter worden beoordeeld.

TÜV Nederland sluit een certificatieovereenkomst met het betrokken bedrijf waarin de belangrijkste rechten en verplichtingen van certificaathouders staan vermeld.
 
De beoordelingen van TÜV Nederland en het door hen afgegeven certificaat hebben steeds betrekking op een volledige bedrijfsvestiging en op alle door die vestiging uitgevoerde processen en te leveren producten en diensten. Voor zover van belang voor het functioneren van de te beoordelen bedrijfsvestiging beoordeelt TÜV Nederland eveneens de relatie van die vestiging met de moedermaatschappij en het beleid van de moedermaatschappij.