CERTEX versus ISO

Binnen de textielverzorgingsbranche onderscheidt CERTEX zich van ISO 9001 door het kwaliteitssysteem. Het CERTEX Kwaliteitshandboek Textielverzorging voldoet niet alleen aan de meest recente eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001: 2008, maar gaat zelfs nog verder en mag daarom aangeduid worden als ISO 9001 Plus. Het CERTEX kwaliteitssysteem voegt aan de algemene kwaliteitsnorm ISO 9001 branchespecifieke elementen toe die op de eindgebruiker zijn afgestemd. De ISO 9001-norm is uitgebreid en volledig afgestemd op de dienstverlening van linnenverhuur- en wasserijbedrijven. CERTEX richt de aandacht op een hoge kwaliteit van het product en de geleverde service. CERTEX is hierdoor breder dan de ISO 9001 vereisten.

De toegevoegde waarde van CERTEX ten opzichte van ISO 9001 komt onder meer tot uiting in de aanpak van de audit, waarbij ook informatie van de klanten wordt betrokken bij het beoordelen van de wasserij. Het betrekken van de klant bij de audits en daardoor ook bij het CERTEX kwaliteitssysteem wordt zowel door de klant als door de wasserij als belangrijk en nuttig ervaren.

Bij bedrijven met meerdere vestigingen kent CERTEX een andere auditaanpak dan de multisite benadering van ISO 9001. Bij ISO worden de hoofdvestiging en een steekproef uit de overige vestigingen bezocht. Bij CERTEX worden naast de hoofdvestiging alle overige vestigingen bezocht. Hierbij wordt, naast voor de vestiging specifieke punten in de procesvoering, een steekproefmethode gebruikt voor de algemene bedrijfsvoering.